מכרזים

משרדנו מלווה גופים מקומיים ובינלאומיים במסגרת מכרזים שונים בתחומי האנרגיה והתשתיות (ובכלל זאת מכרזי BOT ו-PFI). לצוות המשרד ניסיון רב וידע עשיר בליווי מציעים ומזמינים במכרזים ציבוריים ופרטיים בתחומי האנרגיה והתשתיות, והוא היה מעורב בשנים האחרונות ברבים מהמכרזים המרכזיים בישראל בתחומים אלה.