רגולציה

צוות המשרד הינו בעל מומחיות ייחודית ברגולציה של משק החשמל ומשק הגז הטבעי ומייעץ, באופן שוטף, ליזמים, צרכנים וארגונים יציגים הפועלים במשקים אלו המאופיינים בשינויי רגולציה תכופים. המשרד עובד באופן שוטף ותכוף מול הרשויות הרלוונטיות ומשרדי הממשלה והינו בעל ממשק מקצועי קבוע עם רשות החשמל, רשות הגז הטבעי, מנהל הדלק, הממונה על הנפט וגורמים נוספים במשרד האנרגיה. המשרד סוקר באופן שוטף את החלטות הרשויות הרלוונטיות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים במטרה לייצר ערך מוסף ללקוחותיו במציאות הרגולטורית המורכבת בתחומים אלו.