אודות

משרד אולגן רוב ושות', עורכי דין הינו משרד בוטיק בעל התמחות ייחודית בתחום האנרגיה והתשתיות, המעניק ללקוחותיו שירותים מגוונים וייחודיים במטרה להשיא ערך ללקוחותיו.

לצוות המשרד ניסיון עשיר ומומחיות ייחודית בליווי פרויקטי אנרגיה ותשתיות בשלבי ההיגוי, הייזום, הרכש, ההקמה וההפעלה המסחרית; ליווי צרכני אנרגיה, החל מהליך ניתוח צרכי האנרגיה באתריהם ועד יישום הפעולות הנדרשות להם, לרבות רכישת חשמל מוזל ממספקי חשמל, הקמת מתקני ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת וגז טבעי, הקמת מתקני אגירת אנרגיה, הסבה לגז טבעי, הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים, רכישת דלקים ועוד; עסקאות לרכישה ולהולכה של גז טבעי; ליווי מציעים במסגרת מכרזים (ובכלל זאת מכרזי BOT ו-PFI) וייעוץ רגולטורי ומסחרי שוטף.

המשרד עוסק בכל התחומים במשק האנרגיה, ומלווה מגוון רחב של גופים בינלאומיים ומקומיים וביניהם יזמים, מפעלים תעשייתיים, חברות נדל"ן מניב, גופים מוניציפאליים, קבלני הקמה וקבלי תפעול ותחזוקה.
צוות המשרד הינו בעל מומחיות ייחודית ברגולציה של תחום האנרגיה והתשתיות, והיכרות מקצועית מעמיקה עם הרגולטורים השונים בתחום לרבות רשות החשמל, רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר.

לצוות המשרד הבנה מעמיקה וייחודית של משק האנרגיה ותחום התשתיות בישראל, המאפשרת לו לבחון עבור לקוחותיו את התמונה הכוללת, לזהות עבורו הזדמנויות עסקיות, ולספק לו מענה כולל המשלב היבטים משפטיים ומסחריים, מתוך הבנה של מטרותיו העסקיות של הלקוח והשאת ערך עבורו.