תחומי התמחות

אנרגיות מתחדשות

צוות המשרד מלווה את שוק האנרגיה המתחדשת בישראל מראשיתו, ובעל ניסיון עשיר וייחודי בכל הנוגע לליווי יזמים, תאגידים וצרכני אנרגיה וייצוגם במערכת הסכמים להקמה והפעלה של מתקני ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת לרבות מתקנים פוטו-וולטאיים, מתקני אגירת אנרגיה, מתקנים תרמו-סולאריים, חוות רוח, מתקני ביומאסה ומתקני ביו-גז. המשרד מלווה באופן שוטף קבלני הקמה (EPC) וקבלני תפעול ותחזוקה (O&M) וכן חברות טכנולוגיה העוסקות בתחום. המשרד מעניק ליווי משפטי כולל לאורך חייו של הפרויקט, החל משלב הייזום והפיתוח של הפרויקט, דרך שלבי המימון וההקמה של הפרויקט ועד (וכולל) הפעלתו של המתקן.

ייצוג צרכני אנרגיה

צוות המשרד הינו בעל פרקטיקה ענפה ויוצאת דופן בייצוג צרכני אנרגיה ונחשב לחלוץ בתחום. משרדנו מלווה באופן שוטף, מפעלי תעשייה, חברות נדל"ן מניב, חברות תשתית, חברות תקשורת, קיבוצים, מושבים ורשויות מוניציפאליות בהליכים לרכישת חשמל ממספקי חשמל ולאספקת חשמל, הקמת מתקני ייצור חשמל פוטו-וולטאיים, הקמת מתקני אגירת אנרגיה, הסבת מפעלים ורכישת גז טבעי, הקמת מתקני ייצור חשמל באמצעות גז טבעי, ליווי עסקאות להקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים והסכמים להתייעלות אנרגטית. ניסיוננו העשיר מסייע ללקוחותינו להפחית את תשומות האנרגיה ולהשיא חיסכון ותועלת ממגוון האפשרויות העומדות בפני צרכני אנרגיה.

רגולציה

צוות המשרד הינו בעל מומחיות ייחודית ברגולציה של משק החשמל ומשק הגז הטבעי ומייעץ, באופן שוטף, ליזמים, צרכנים וארגונים יציגים הפועלים במשקים אלו המאופיינים בשינויי רגולציה תכופים. המשרד עובד באופן שוטף ותכוף מול הרשויות הרלוונטיות ומשרדי הממשלה והינו בעל ממשק מקצועי קבוע עם רשות החשמל, רשות הגז הטבעי, מנהל הדלק, הממונה על הנפט וגורמים נוספים במשרד האנרגיה. המשרד סוקר באופן שוטף את החלטות הרשויות הרלוונטיות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים במטרה לייצר ערך מוסף ללקוחותיו במציאות הרגולטורית המורכבת בתחומים אלו.

מכרזים

משרדנו מלווה גופים מקומיים ובינלאומיים במסגרת מכרזים שונים בתחומי האנרגיה והתשתיות (ובכלל זאת מכרזי BOT ו-PFI). לצוות המשרד ניסיון רב וידע עשיר בליווי מציעים ומזמינים במכרזים ציבוריים ופרטיים בתחומי האנרגיה והתשתיות, והוא היה מעורב בשנים האחרונות ברבים מהמכרזים המרכזיים בישראל בתחומים אלה.